HISTOIRE

Légendes

Provinces

LANGUE

ALBUM PHOTOS

Contes

Contines

DICTONS

 

 

 

Hartzaz esperatu behar dute nolako azkena, nola latin mintzatzen den emazteak
Le créancier doit espérer telle fin, comme de femme qui parle latin

Hitzak dire emeak eta obrak harrak
Paroles sont femelles et les effets sont mâles

Hitzak eta lumak haizeak eramaten du
Paroles et plumes s'envolent au vent

Hitz luzeak egiten duste egun laburrak
Les longs propos font les jours courts

Hitz onak eta egin gaixtoak desengainatzen dute zuhur eta ero beteginak
Bonnes paroles et méchants faits déçoivent sages et fous parfaits

Hobe da bakharik konpaña gaixtoarekin baino
Mieux vaut être seul que mal accompagné

Hortzadarrak zeruan arratzean denbora ona irakusten du, bainan eztezazuela siñest denbora izarratuari, ez eta brodatzale gaizki bestituari
L'arc en ciel le soir fait beau temps apparaître, mais ne croyez jamais
au temps étoilé ni en brodeur mal accoutré

Hoztalarrua eta arraña hirur egunez dire pozoin
L'ôte et le poisson en trois jours sont poisons

Urkabeak eraman du obra gaixtoak egiten duena
La potence porte celui qui fait mauvaise oeuvre

Jainkoa baithan konfiantza duena egun hobe bat izanen du
Qui a confiance en Dieu aura un jour mieux

Jainkoa lagun duenari, nihork ezin kalterik egin ahal izan
A qui Dieu aide, nul ne peut nuire ni dommager

Jainkoa nahi duen orduan, haize guziez egiten da uria
Quand Dieu veut, de tout vent il pleut

Jainkoa begira dezala ene astokumea haren zekaletik eta ene mandoa haren belaretik
Dieu garde mon âne de son seigle et mon mulet de son foin

Juramentua da garbitasuntza gezurti baten arma
Le serment est l'arme proprement d'un menteur

Lur onan ohidurasko bide gaixtoa
Bonne terre de coutume méchant chemin

Mandataria ez eraman ez penarik ez dolorik
L'ambassadeur ne porte ni peine ni douleur

Mandataria onak merezi du ongi sariztatu izaitea
Le bon messager mérite d'être bien récompensé

Mehatxuak oraino jaten dute ogia
Les menacés mangent encore du pain

Mihia duena, erromara doa
Qui langue a, à Rome va

Mihia gezur erraten badu, letra ezin hutsik daidike
Si la langue peut mentir, la lettre ne faillir

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]