HISTOIRE

Légendes

Provinces

LANGUE

ALBUM PHOTOS

Contes

Contines

DICTONS

 

 

 

Errana egia da, errautsetik lohia heldu dela
Il est vrai ce qu'on dit, de la poussière vient le bourbier

Erregeren borondatea idukiten dute legetzat
La volonté du roi est tenue pour loi

Erroma etzen oren batez akabatu
Rome ne fut pas faite en une heure

Esku batek bertzea garbitzen du
Une main lave l'autre

Esta bide xingor hair ederrik nun ezpaita bi urhatzen lohirik
Il n'y a si beau sentier qui n'ait deux pas de bourbier

Ez da laburtzerik neke gaberik baiñan bide handitik nihor osasunarekin doa
Il n'y a de raccourcis sans labeur mais qui va plaint va sain

Nardagarri sara ura ithaitzuran bezala
Vous êtes importun comme l'eau en gouttière

Fedea gogor da siñestean eta ez ikustean
La foi consiste en croire et non en voir

Fedea obra gabe hilla da
La foi sans oeuvres est morte

Fite irabazi eta emendatu, fite gastatu
Tôt gagné et augmenté, tôt dépensé

Garizuma eta zuzendidea da gaixtoentzat
Le Carême et la justice pour les méchants

Gaztetasuna alferra, zahartasuna errumes da
Jeunesse paresseuse, vieillesse nécessiteuse

Gauza ankera da lazeriatu mindu
C'est chose cruelle que d'affliger l'affligé

Gauza gaizki irabaziak, es da behinere eldu azken onik
Chose mal acquise, ne vient jamais à bonne fin

Jakintza gordatzen ez da gutiago irabazten baino
Savoir le garder n'est pas moindre que de le gagner

Gehiago da mehatehatu direnetarik zehatu direnetarik baino
Il y a plus de menaces que de chatiments

Gerizean duenak uri denean, erhoa da alda baladi
Qui est à couvert quand il pleut, il est sot s'il se meut

Gizon prestuak, egungo egunean, bakhan erein dire
Les hommes de bien sont aujourd'hui clairsemés

Gure oillua kantatzen du eta oilharra hixiltzen da
Notre poule chante et le coq se tait

Gutitan ikusten dugu ongi hiltzen direla gaizki bizi direnak
Rarement (nous) voyons bien mourrir ceux qui ont mal vécu

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]