HISTOIRE

Légendes

Provinces

LANGUE

ALBUM PHOTOS

Contes

Contines

DICTONS

 

 

 

Aitzinera begiratzen eztuena gibeletik gelditzen da
Qui devant soi ne regarde demeure à l'arrière garde

Haize eta emaztea eta fortuna kanbiatzeko, erraz dire ilhargia bezala
Le vent, le femme et la fortune sont muables comme la lune

Arribera geldi baten eztu eman behar eskurik ez erhirik
En ruisseau lent ou calme, ne mets ni main ni doigt

Astoak ekartzendu mahatz arnoa eta edatendu ura
L'âne porte le vin et boit l'eau

Asti balin banintz, ez nintake hil pobre ez kokin
Si j'étais devin, je ne mourrai pauvre ni coquin

Baldin ezin baduzu idikoa, harzazu kontu onean larrua
Si vous ne pouvez avoir le veau, prenez à bon compte la peau

Baratxe baratxe , badoa urun
Pas à pas, on va bien loin

Txalupan edo untzixkan itsasoan dena estu beti denbora naihiduen bezala
Qui embarque en barque où en nef n'a pas toujours le vent comme il veut

Begis ikustendena gogoz siñestendu
Qui de l'oeil voit de coeur croit

Beran eldu dena gaizki ostatatzen du
Qui tard arrive mal loge

Borondatea ona da, bañan ahala flakoa da
La volonté est bonne mais le pouvoir est faible

Sabelaldi bateko zazpi haurrek, batbedera ezberdin da
Sept enfants d'une ventrée, chacun est divers en pensée

Denario gatik potxoa dantzatzen da
Pour le denier danse le chien

Kuraia ona izitzen du abentura gaiztoa
Le bon courage intimide la mauvaise aventure

Denbora denborari darraio, eta haizearen ondoan uria
Après un temps vient l'autre, et après le vent la pluie

Denbora eta ontasuna oren oroz mudatzeko errex dire eta haiñitz dago
goizian irriz zeiña baitago arratsean nigarrez eta marraskaz

Le temps et la fortune se changent en peu d'heures,
et tel rit bien le matin qui le soir gémit et pleure

Deusik esten lekuan, erregek bere zuzenbidea galtzen du
Où rien il n'y a, le roi perd son droit

Ezin biluzi dena biluzakete, ez eta ere harria larrutzea
L'on ne peut le nu dépouiller ni la pierre ecorcher

Egiten dute hemen sarrailari baitan bezala, nun batbedera da bere denariogatik
On fait ici comme chez le serrurier où chacun est pour son denier

Egiten ez duena behar lukena, etortzen zaio nahi es duena
Qui ne fait ce qu'il devrait, lui revient ce qu'il ne voudrait

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]